Aktivnosti PD Šmarje pri Jelšah v času ogroženosti s koronavirusom

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH

O B V E Š Č A

da se do preklica ne bodo izvajale planirane aktivnosti.