Občni zbor – petek, 9. februar 2018

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH

 V A B I L O

na redni 22. letni občni zbor, ki bo

petek, 9. februarja 2018, ob 18.00 uri v GOSTIŠČU JAGER V MESTINJU

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev organov občnega zbora:
- delovno predsedstvo
- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije. 
4. Poročilo o delu v letu 2017:
a. Predsednika
b. Markacijskega odseka
c. Vodniškega odseka in varuha gorske narave
d. Finančno poročilo
e. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
6. Program in finančni načrt za leto 2018.
7. Beseda gostov.
8. Razno (izvolitev člana častnega razsodišča).

Prisrčen planinski pozdrav !

 PREDSEDNICA PD:
Ana Založnik, l.r.

Planinski večer – petek 12. januar 2018

PD Šmarje pri Jelšah

VABI na PLANINSKI VEČER,

ki bo v petek, 12. 1. 2018 ob 18:00 uri

v spodnji dvorani kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.

Prisluhnili bomo predavanju in predstavitvi nove knjige

NEVARNO PROTI VRHOVOM

dolgoletnega gorskega reševalca in publicista JANIJA BELETA.

Po končanem predavanju bomo lahko ob skromni pogostitvi nazdravili novemu letu.

Obveščamo vas, da boste lahko od 17:00 ure naprej plačali članarino za leto 2018.

Vabljeni !

PD Šmarje pri Jelšah Beri naprej