Foto: KOZJANSKI PARK, naravovarstvni pohod, 1. 6. 2014