Foto: Naravovarstveni pohod na Belsko planino-Svečico (SP)