Foto: NARAVOVARSTVENI POHOD V OPLOTNIŠKI VINTGAR IN NA ČRNO JEZERO – maj 2019 (IK)