Foto: Zahodni Julijci, Kamniti Lovec – september 2019 (IK)