Obvestilo: Članarina za leto 2021

Obvestilo!

Članarino za leto 2021 lahko poravnate osebno v društveni pisarni dne:

  • 15. 1. 2021 med 17-18 uro ter
  • 15. 2. 2021 med 17-18 uro.

Članarino lahko nakažete tudi na TRR PD Šmarje: SI56 0400 1004 7464 223 – pazi, nov TRR!

V kolikor se odločite za nakazilo na TRR, prej pokličite Andrejo na mobi 040 353 466, ter se dogovorite, katero članarino vplačujete (A, B, O/Š, družinska) in za koliko oseb boste izvedli nakazilo.

Upravni odbor

Članarina v letu 2021

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

60,00

A/d - družinski popust

54,60

B

polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

28,00

B/d - družinski popust

22,60

B1

polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

18,50

S+Š/d - družinski popust

15,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

8,00

P+O/d - družinski popust

6,40

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti;

8,00

IN/d - družinski popust

6,40