Organi društva

Upravni odbor:

Ana Založnik, predsednica
Janez Krumpak, tajnik
Andreja Šket, blagajničarka
Mateja Grat, načelnica vodniškega odseka
Slavko Lorger, član
Srečko Petauer, član
Jože Lipuš, član
Ivan Strašek, član
Ivan Pecko, član

Nadzorni odbor:

Anton Vahčič
Marija Lipuš
Jožica Kitak

Častno razsodišče:

Slavica Javornik
Janko Jagodič
Drago Čolak