Planinski večer – petek 10. januar 2020

PD Šmarje pri Jelšah

VABI na PLANINSKI VEČER,

ki bo v petek, 10. 1. 2018 ob 18:00 uri

v spodnji dvorani kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.

Prisluhnili bomo predavanju

ʺAFRIŠKE POTIʺ

naše članice Irene Kobal.

Po končanem predavanju bomo nazdravili novemu letu.

Obveščamo vas, da boste lahko od 17:00 ure naprej plačali članarino za leto 2020.

Vabljeni !

Članarina v letu 2020:

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

60,00

A/d - družinski popust

54,60

B

polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

28,00

B/d - družinski popust

22,60

B1

polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

21,00

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

18,50

S+Š/d - družinski popust

15,00

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

8,00

P+O/d - družinski popust

6,40

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti; 

8,00

IN/d - družinski popust

6,40