Planinski večer – petek 11. januar 2019

 PD Šmarje pri Jelšah

 VABI na PLANINSKI VEČER,

 ki bo v petek, 11. 1. 2019 ob 18:00 uri

 v spodnji dvorani kulturnega doma Šmarje pri Jelšah.

 Prisluhnili bomo predavanju

 TRIGLAVSKI LEDENIK in podnebne spremembe od sredine 20. stoletja dalje

                               mag.MIHA PAVŠKA iz Geografskega Inštituta SAZU.

 Lani smo obeležili 240-letnico prvega dokumentiranega pristopa na Triglav. Od leta 1946 oziroma več kot sedem desetletij pa spremljajo Triglavski ledenik na njegovi severni strani sodelavci Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU. Obletnica pričetka rednih raziskav ledenika sovpada tudi z ustanovitvijo inštituta, ki je ob tem pripravil razstavo o Zelenem snegu (https://giam.zrc-sazu.si/sites/default/files/razstava_tl_v_spm_e-panoji_vse.pdf). Nas pa bo seznanil z ledenikom njegov »biograf«, ki ga spremlja že več kot tri desetletja. Za imenom Zeleni sneg se  skriva prva omemba ledenika iz leta 1821, ki v resnici opisuje pot prvopristopnikov na Triglav 43 let prej. Raziskovanje Triglavskega ledenika je najstarejši stalni slovenski raziskovalni projekt. Kot objekt preučevanja sprememb v občutljivi visokogorski pokrajini je ledenik eden redkih neposrednih dokazov za podnebne spremembe oziroma njihove posledice. Zaradi stalnega krčenja njegove površine smo morebiti ena zadnjih  generacij, ki ga še lahko opazuje – natančneje tisto, kar je od njega še ostalo – saj zanamcem morda to že kmalu ne bo več dano. Predavatej Miha Pavšek je sodelavec inštituta in planinski vodnik ter inštruktor planinske vzgoje, sicer član PD Onger iz Trzina in odbora Gore in varnost pri PZS.  

Po končanem predavanju bomo nazdravili novemu letu.

Obveščamo vas, da boste lahko od 17:00 ure naprej plačali članarino za leto 2019.

Vabljeni !

Članarina v letu 2019:

Kategorija članstva

Priporočena članarina [€]

A

polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z največjim obsegom ugodnosti

56,00

A/d – družinski popust

51,00

B

polnoletna oseba – aktivni obiskovalec domačih in tujih gora z osnovnim obsegom ugodnosti

26,00

B/d – družinski popust

21,00

B1

polnoletna oseba – oseba, starejša od 65 let z osnovnim obsegom ugodnosti

19,50

B/člani društev v tujini

Članarina samo za člane zamejskih in drugih društev s sedežem izven Slovenije. Ugodnosti z nekaterimi izjemami enake kot pri članarini B.

14,75

S+Š

srednješolec ali oseba s statusom študenta, do vključno 26. leta starosti, z osnovnim obsegom ugodnosti,

17,00

S+Š/d – družinski popust

13,80

P+O

predšolski ali osnovnošolski otrok, z osnovnim obsegom ugodnosti

7,00

P+O/d – družinski popust

5,60

IN

oseba s posebnimi potrebami (oseba, ki ji je delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost oz. je roditeljska pravica podaljšana), z omejenim obsegom ugodnosti;

8,00

IN/d – družinski popust

6,60