† V SPOMIN †

Kot listi na drevesu smo,
vzklijemo,
vzbrstimo,
se v vetru majemo,
na soncu pordečimo,
v nevihtah zatrepečemo,
ponoči umirimo.

Ko pride čas za nas – odpademo,
eni na pómlad že,
drugi pred zimo.

(Janez Medvešek)

Hvala ti, dragi Matjaž, za vsa druženja na skupnih izletih in za vse dobre štose.
Naj ti bo lepo, kjerkoli že si.
Mi bomo odšli na Biokovo, ampak brez tebe ne bo isto.

Tvoji šmarski planinci