Občni zbor – petek 2. februar 2024

PLANINSKO DRUŠTVO ŠMARJE PRI JELŠAH vabi

na redni 28. letni občni zbor, ki bo

petek, 02. februarja 2024, ob 18.00 uri

nad prostori trgovine Lorger (vhod zadaj-zgoraj),

Kolodvorska ulica 2 A, 3240 Šmarje pri Jelšah

Predlog dnevnega reda:

1. Otvoritev in pozdrav.
2. Izvolitev organov občnega zbora:
- delovno predsedstvo
- zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
- verifikacijske komisije
3. Poročilo verifikacijske komisije.
4. Poročilo o delu v letu 2023:
a. Predsednika
b. Markacijskega odseka
c. Vodniškega odseka
d. Odsek varuha gorske narave
e. Finančno poročilo
f. Poročilo nadzornega odbora
5. Razprava po poročilih in sprejem poročil.
6. Program in finančni načrt za leto 2024
7. Sprejetje novega statuta.
8. Beseda gostov.
9. Razno.

Zaradi naročila hrane prosimo, da svojo udeležbo potrdite do srede 31.01.2024 preko spletne prijave na spletni strani društva oz. sporočite na mobitel št. 041 746 580.


Prisrčen planinski pozdrav !

                                                                                                           PREDSEDNICA PD:
                                                                                                               Ana Založnik, l.r.