Organi društva

Upravni odbor:

Ana Založnik, predsednica
Janez Krumpak, tajnik
Andreja Šket, blagajničarka
Mateja Grat, načelnica vodniškega odseka
Slavko Lorger, član
Srečko Petauer, član
Jože Lipuš, član
Ivan Strašek, član
Ivan Pecko, član

Nadzorni odbor:

Slavica Javornik
Jožica Kitak
Irena Kobal

Častno razsodišče:

Dita Mlakar
Drago Čolak
Janko Jagodič