Zgodovina

Planinsko društvo Šmarje pri Jelšah je bilo ustanovljeno 9. aprila 1996. Pred tem je bilo za območje sedanje upravne enote le planinsko društvo v Rogaški Slatini in Rogatcu. Ob ustanovitvi se je v društvo včlanilo 166 odraslih in 45 otrok iz osnovne šole Šmarje pri Jelšah.

Po 10 letih delovanja šteje društvo od 80 do 120 članov in ima pet vodnikov.

Ob 10-letnici delovanja je bil razvit društveni prapor.

Vsako leto realiziramo bogat program pohodov. V začetku junija organiziramo tudi pohod PO GRIČIH OKROG ŠMARJA.